Beleidsplan

Missie

Missie en daarmee ook doelstelling van stichting ZonnaCare:
Het realiseren en/of aanschaffen van alle toebehoren die bijdragen aan het waarborgen, zo niet bevorderen van de kwaliteit van leven van zorgintensieve kinderen en hun ouders/verzorgers.

Strategie

De strategie is het actief werven van sponsoren en donateurs en het komen tot een wisselwerking waarbij sponsoren en donateurs ook op eigen initiatief stichting ZonnaCare benaderen met de vraag wat actuele projecten zijn.

Zowel financiële bijdragen als bijdragen in natura komen direct of indirect ten goede aan zorgintensieve kinderen en hun ouders/verzorgers.

Financiële verantwoording

Stichting ZonnaCare dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De financiële verantwoording vindt u in onze jaarverslagen 20172018 en 2019.

Een volledige versie van het beleidsplan is binnenkort hier in pdf te downloaden.