Beleidsplan

Missie

Missie en daarmee ook doelstelling van stichting ZonnaCare:
Het realiseren en/of aanschaffen van alle toebehoren die bijdragen aan het waarborgen, zo niet bevorderen van de kwaliteit van leven van zorgintensieve kinderen en hun ouders/verzorgers.

Strategie

De strategie is het actief werven van sponsoren en donateurs en het komen tot een wisselwerking waarbij sponsoren en donateurs ook op eigen initiatief stichting ZonnaCare benaderen met de vraag wat actuele projecten zijn.

Zowel financiële bijdragen als bijdragen in natura komen direct of indirect ten goede aan zorgintensieve kinderen en hun ouders/verzorgers.

Ons preventie- en integriteitsbeleid vindt u hier.

Privacy

Ons privacybeleid vindt u hier.

Financiële verantwoording

Stichting ZonnaCare dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De financiële verantwoording vindt u in onze jaarverslagen 2020, 2021, 2022 en 2023

Stichting ZonnaCare voldoet aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die van kracht is/gaat op 1 juli 2021. Hoe stichting ZonnaCare gestalte geeft aan de uitvoering van de WBTR is vastgelegd. Op verzoek kunnen we u voorzien van de beschrijving.

Een volledige versie van het beleidsplan is binnenkort hier in pdf te downloaden.