Een leuk en ontspannen verblijf voor zorgintensieve kinderen

Lees meer over de stichting

Home

Vanuit het besef dat alle mensen dezelfde rechten hebben en gelijkwaardig zijn vloeit de bewogenheid voor de zieke en gehandicapte medemens voort. Stichting ZonnaCare bestaat uit onbezoldigde bestuursleden die begaan zijn met het leven van zorgintensieve kinderen en hun ouders/ verzorgers.

Stichting ZonnaCare heeft als doel het voorzien in alle toebehoren die bijdragen aan het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van leven van zorgintensieve kinderen en hun ouders/ verzorgers.  De stichting richt zich speciaal op die groep kinderen en hun ouders/verzorgers waarvoor het buitengewoon moeizaam is zich buitenshuis te begeven.

Naast het voorzien van toebehoren verzorgt de stichting tevens het vervoer naar en vanaf kinderhospice ZonnaCare. Daartoe financiert zij de aanschaf en exploitatie van een speciaal daarvoor aangepaste bus met medische- en rolstoelvoorzieningen. Tijdens vervoer is naast de chauffeur een gespecialiseerd verpleegkundige en/of deskundige begeleiding aanwezig.

Zowel financiƫle bijdragen als bijdragen in natura komen volledig ten goede aan de specifieke voorzieningen ten behoeve van zorgintensieve kinderen.

Op 8 november 2010 is de stichting opgericht. Tot 23 januari 2013 was Stichting ZonnaCare bekend onder de naam Stichting SOUL (Stichting Ontspannen Uit Logeren voor zorgintensieve kinderen).

ANBI status

Stichting ZonnaCare is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt zowel voor particulieren en bedrijven die een gift willen doneren een belastingvoordeel door de vrijstelling van schenkingsbelasting en successiebelasting.

Beloningsbeleid

Stichting ZonnaCare heeft geen werknemers en daarmee geen beloningsbeleid.